4ο ΕΠΑΛ Πάτρας: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ της ειδικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού του 4ου  ΕΠΑΛ Πάτρας. Οι συμμετέχοντες μαθητές της ειδικότητας βρέθηκαν στη Κλαϊπεντα της Λιθουανίας για 14 ημέρες, όπου πραγματοποίησαν τεχνικές επισκέψεις και έκαναν πρακτική άσκηση σε ναυπηγεία, σχολές Πλοιάρχων, ναυτιλιακές εταιρείες, κλπ. πάνω σε θέματα της ειδικότητας τους.