ΦΩΤΟ – Η Ακρόπολη της Αχαΐας: Το Τείχος Δυμαίων ή Κάστρο της Καλόγριας

Tο Κάστρο της Καλόγριας ή όπως είναι πιο γνωστό, στο τείχος Δυμαίων.  »Το Τείχος Δυμαίων ή Κάστρο της Καλόγριας είναι προϊστορική μυκηναϊκή ακρόπολη στην Αχαΐα.

Το τείχος χτίστηκε στην τελική νεολιθική περίοδο και έμεινε σε χρήση μέχρι την ενετοκρατία. Χρησιμοποιήθηκε ξανά το 1943 από τις ιταλικές και γερμανικές δυνάμεις κατοχής που γκρέμισαν μέρος των τειχών για να ανοίξουν είσοδο για αυτοκίνητα και κατασκευάζοντας πολυβολεία.

Βρίσκεται 35 χιλιόμετρα από την Πάτρα στο ακρωτήριο του Αράξου, στα Μαύρα βουνά, και στα όρια του σημερινού δήμου Λαρισσού.

Ονομάζεται τείχος Δυμαίων γιατί βρισκόταν στην Δυμαία χώρα και Κάστρο της Καλόγριας (σύγχρονη ονομασία) από την ομώνυμη παραλία που βρίσκεται κοντά του. Τα τείχη του κάστρου ήταν κυκλώπεια, είχαν μήκος 200 μέτρα, 10 μέτρα ύψος και 5 μέτρα πάχος.

Σύμφωνα με την μυθολογία το τείχος το έχτισε ο Ηρακλής όταν πολεμούσε τους Ηλείους του Αυγεία και το χρησιμοποίησε σαν ορμητήριο του. Το τείχος ήταν μια οχυρή θέση που προστάτευε την κατοικία του ηγεμόνα της περιοχής και αποτελούσε το διοικητικό της κέντρο.

Επίσης χρησιμοποιήθηκε σαν ορμητήριο των Δυμαίων κατά των Ηλείων, και μάλιστα περίπου το 220 π.χ. καταλήφθηκε από τους Ηλείους και τον στρατηγό Ευριπίδα για να το ξαναπάρουν πίσω οι Δυμαίοι με τη βοήθεια του Φιλίππου Ε΄.

Κατά την Φραγκοκρατία στην περιοχή αναφέρεται το Κάστρο του Φαναρίου της Μάλτας, που πιθανολογείται ότι ήταν το τείχος Δυμαίων όπου χρησιμοποιείτο και από τους Βυζαντινούς.

Από αρχαιολόγους πιστεύεται ότι στην θέση του ήταν κατά την αρχαιότητα η πολίχνη Λάρισα. Το τείχος διασώζεται ακόμα και σήμερα και κατά καιρούς γίνονται εργασίες αναστηλώσεως του.»

Η ομάδα έρευνας των αστικών μυστικών ανατρέχοντας στα γραφόμενα του Πολύβιου (Πολύβιου Ιστορία) διαμόρφωσε την άποψη ότι εκείνη την εποχή λέγοντας τείχος εννοούσαν την πόλη των Δυμαίων με τα οχυρωματικά της έργα. (Μετὰ δὲ ταῦτα ἀναζεύξας ὁ βασιλεύς, καὶ ποιησάμενος τὴν πορείαν διὰ Πατρῶν καὶ Δύμης, ἧκε πρὸς τὸ φρούριον, ὃ καλεῖται μὲν Τεῖχος, πρόκειται δὲ τῆς Δυμαίων χώρας· κατέσχον δ´ αὐτὸ μικροῖς ἔμπροσθεν χρόνοις, καθάπερ ἀνώτερον ε […] Πολύβιου Ιστορίαι Δ΄ , κεφάλαιο 4,83).

Κατά συνέπεια ο χώρος που καλύπτει το τείχος σήμερα είναι πολύ μικρός ή και σε λάθος θέση. Προφανώς τα ερείπεια που σώζονται αφορούν το Κάστρο του Φαναρίου της Μάλτας που χρονικά έρχεται πιο κοντά στις μέρες μας, ενώ το τείχος των Δυμαίων αφορά κάτι πολύ μεγαλύτερο σε έκταση και εγκαταστάσεις που πιθανότατα να συμπεριλαμβάνει και το κατά πολύ μεταγενέστερο Κάστρο.

Εξερευνόντας την περιοχή, την προσοχή μας τράβηξαν ευρύματα που φανερώνουν τοιχοποιία η οποία έχει καταρεύσει . Τα συγκεκριμένα ευρύματα τοποθετούνται στην παραλία της Λακκόπετρας αρκετά μακρυα από το Τείχος Δυμαίων όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς στην δορυφορική φωτογραφία που αναρτούμε.

 

 

urbanenigmas.blogspot.gr