Φιλοζωικός σύλλογος «Περίτας» για τα αδέσποτα: Ελπίζουμε στη συνεργασία του Δήμου

Σχετικά με συνάντηση των φιλοζωικών σωματείων και δύο εκπροσώπων του Δήμου Πατρέων υπεύθυνοι για τα αδέσποτα της πόλης των Πατρών

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 28-1-2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 1.00 μμ στο Δημαρχείο. Στην συνάντηση αυτή παρευρέθησαν 3 εκπρόσωποι του Δήμου και εκπρόσωποι φιλοζωικών Σωματείων.

Ζητήθηκε ο λόγος από τους εκπροσώπους των 4 σωματείων. Το σωματείο μας αναφέρθηκε στην υπάρχουσα Νομοθεσία (Νόμος 4039/12) για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, τονίζοντας την αναγκαιότητα δημιουργίας ενδιαιτήματος για την περισυλλογή, καταγραφή, στείρωση, εμβολιασμό κλπ μέσα από ένα συνεχόμενο πρόγραμμα έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των αδέσποτων ζώων, αναγνωρίζοντας την στενότητα των οικονομικών του Δήμου αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση.

Ζητήθηκε να δημιουργηθεί κατάλληλο και νόμιμο ενδιαίτημα των αδέσποτων ζώων για την περίθαλψή τους κατόπιν της στείρωσης τους καθώς και η εύρεση αυτοκινήτου διαμορφωμένο κατάλληλα με ειδικά κλουβιά μεταφοράς,απαραίτητο για την μεταφορά τους κατά την περισυλλογή και την επανένταξή τους θέλουμε να τονίσουμε ότι τα σωματεία είναι εθελοντικά και βάση του Νόμου 4039/12 ως και με τον προγενέστερο 3170/03 συνεργάζονται εάν το θέλουν με Δήμους διαθέτοντας είτε εθελοντές, είτε χρήματα ή τροφές κ.λ.π, αλλά οι Δήμοι και μόνον είναι διαχειριστές των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και η αρμοδιότητα αυτή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλους διότι καθορίζεται από την Νομοθεσία.

Έγινε γνωστό από το σωματείο μας στον υπεύθυνο του Δήμου Πατρέων ότι το Υπουργείο Γεωργίας το καθ’ύλην αρμόδιο για την διευθέτηση του θέματος των αδέσποτων χρηματοδοτεί κατά 75% τις κτηνιατρικές πράξεις που θα συντελεστούν σε νόμιμες εγκαταστάσεις ενδιαιτήματος ,τις όποιες κτηνιατρικές πράξεις καταθέτει ο Δήμος στην Περιφέρεια και εφόσον είναι νόμιμες τα εισπράττει ο Δήμος από το ποσό που διαθέτει κάθε χρόνο το Υπουργείο Οικονομικών γιαυτό το σκοπό.

Από την πλευρά του ο υπεύθυνος του Δήμου Πατρέων ανέφερε ότι στην προσπάθεια εξεύρεσης χώρου για την δημιουργία ενδιαιτήματος απευθύνθηκε στο Δασαρχείο και πήρε αρνητική απάντηση. Επίσης αναφέρθηκε στην αγορά κάποιων στρεμμάτων στη περιοχή Αρόη αλλά και εκεί προέκυψαν διάφορα προβλήματα με συνέπεια και αυτή η προσπάθεια να έχει αρνητική έκβαση. Στην συνέχεια ο υπεύθυνος του Δήμου ανέφερε πως το μόνο που μπορεί να κάνει έως ότου βρεθεί χώρος είναι να διαθέσει τροφές στα σωματεία και να τοποθετήσει ταίστρες και ποτίστρες.

Το νεοσυσταθέν σωματείο μας έννομα πάντα, θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις δημιουργίας ενδιαιτήματος, συνεχόμενου προγράμματος περισυλλογής με την συνεργασία όλων των σωματείων και πάντα υπό τον έλεγχο του Δήμου με διαφάνεια και κατα τον Νόμο οριζόμενα.

Ελπίζουμε ο Δήμος Πατρέων που είναι ο κατά Νόμον διαχειριστής των αδέσποτων ζώων να συνεργαστεί νόμιμα και με απόλυτη διαφάνεια και με τα 4 σωματεία τα οποία παραβρέθηκαν στην συνάντηση.

ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ »ΠΕΡΙΤΑΣ»