Σε ΦΕΚ η αδειοδότηση του υδατοδρομίου Πάτρας

Χορηγείται στον «Οργανισμό Λιμένος Πατρών Α.Ε.» (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) άδεια λειτουργίας Αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας (εφ’ εξής «Υδατοδρόμιο»), στη θαλάσσια περιοχή του Λιμένα Πατρών για τη χρήση της από υδροπλάνα.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ