Ρύθμιση-ανάσα για οφειλές έως 20.000 ευρώ

Η ρύθμιση που ετοιμάζουν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας θα αφορά όσους έχουν χρέη από 3.000 ευρώ ως 20.000 ευρώ και θα μπορούν να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα.
Προβλέπεται ακόμη και «κούρεμα» χρεών από 20% ως και 80%, ενώ βάσει κριτηρίων οι οφειλέτες θα μπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους με δόσεις.
Οι δόσεις θα ξεκινούν από 12 και θα φτάνουν ακόμη και τις 120, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες των οφειλετών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ειδήσεις» τα κριτήρια που θα καθορίζουν και το ύψος των δόσεων είναι:
Το ύψος της οφειλής
Η οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη από την επαγγελματική του δραστηριότητα
Η περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη
Η προοπτική της εταιρείας με βάση τα έσοδα των τελευταίων τριών ετών
Ο κύκλος εργασιών ή το κεφάλαιο και η αναλογία μόχλευσης