Πώς να προστατέψεις τον εαυτό σου στο διαδίκτυο

Είναι πολύ εύκολο να την πατήσουμε στο διαδίκτυο. Να κατεβάσουμε μη ασφαλείς εφαρμογές και να χρησιμοποιήσουμε επικίνδυνες υπηρεσίες που δεν μας εξασφαλίζουν ανωνυμία. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια απλά βήματα που αν τα εφαρμόσουμε μπορούμε να προστατεύσουμε τη διαδικτυακή μας ταυτότητα.