Πόσοι και που είναι οι πρόσφυγες σήμερα στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Κυβέρνησης, οι πρόσφυγες σήμερα στην Ελλάδα είναι:

νησιά: 7.178
Αττική: 14.936
Κεντρική Ελλάδα: 1.854
Νότια Ελλάδα: 338
Βόρεια Ελλάδα: 29.619

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 53.925

Νέες αφίξεις: 30

Σημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία είναι δυναμικά, αναφέρονται στην καταγραφή που διενεργείται στις 08:00 και μπορούν να μεταβάλλονται στη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.