Ποιο είναι το αντίθετο τής λέξης «μηχανόβιος» ;

Ποιο είναι το αντίθετο τής λέξης «μηχανόβιος» ;

Απάντηση: «βιομήχανος»