Ο ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Think Small First

Κίμωνας Αποστολόπουλος
*Του Κίμωνα Αποστολόπουλου

 

Ατμομηχανή του κλάδου Αγροδιατροφής είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας στις οποίες ο νέος αναπτυξιακός νόμος ειδικά για την περιοχή μας, δίνει με βάση τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων σε σχέση με τους άλλους κλάδους τα υψηλότερα κίνητρα επιχορήγησης με μετρητά, αντί για απαλλαγή φόρου.

Επίσης ενισχύει και δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων όπως το κόστος του κεφαλαίου εκκίνησης και το μισθολογικό κόστος για τα δυο πρώτα χρόνια λειτουργίας των νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Το όραμα – Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά

Το όραμα της χώρας για τον αγροδιατροφικό τομέα με χρονικό ορόσημο το έτος 2023 συνίσταται σύμφωνα με την μελέτη της εταιρίας McKinseis

  • Στη δημιουργία ενός σύγχρονου παραγωγικού κλάδου με έμφαση στην Βιομηχανία Τροφίμων.
  • Στην συμβολή στην Οικονομική ευημερία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
  • Στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
  • Στην παραγωγή προϊόντων ασφαλών – ποιοτικών τροφίμων ελληνικής προέλευσης – επωνύμων προϊόντων με καινοτόμα χαρακτηριστικά
  • Και τέλος με τη σύνδεση των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα με την γευσιγνωστική πιστοποίηση.

*Ο Κίμωνας Αποστολόπουλος είναι οικονομολόγος, πρώην Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς