Οικονομία: Αλλάζει ο χάρτης των περιφερειακών ενισχύσεων της χώρας

ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΠΙΟ ΟΦΕΛΕΙΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!
Κίμωνας Αποστολόπουλος
Κίμωνας Αποστολόπουλος
Του Κίμωνα Αποστολόπουλου*
Αυξημένες κρατικές ενισχύσεις από 10% μέχρι και 15%, αναμένεται ότι θα λαμβάνουν μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο από το 2017, ενώ η αύξηση αυτή αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Αυτό προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ), που το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι θα εγκριθεί από την ΕΕ.
Η σχετική απόφαση της Κομισιόν, αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και ο νέος χάρτης θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2017 .
Η ανάγκη για την αναθεώρηση του ΧΠΕ προέκυψε λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς σε τέσσερις από τις έντεκα περιφέρειες το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με βάση τα στοιχεία της περιόδου 2012 – 2014, υποχώρησε κάτω από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ -28, ενώ σε άλλες επτά περιφέρειες υποχώρησε σε επίπεδα κάτω του 60%.
Ο υφιστάμενος ΧΠΕ ισχύει από την 1η Ιουλίου 2014 και βασίστηκε στα στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιόδου 2008 – 2010.
Τα ποσοστά των κρατικών ενισχύσεων αναμένεται να διαμορφωθούν για την περιφέρεια  Δυτικής Ελλάδας της οποίας το μέσο κατά κεφαλή εισόδημα υποχώρησε πέρα από το 60% του μέσου όρου της Ε. Ε.
από 25% που είναι σήμερα σε 35% (για τις μεγάλες επιχειρήσεις),
από 35% σε 45% για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και
από 45% σε 55% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Σε μία προσπάθεια ενίσχυσης των νέων επενδύσεων με σκοπό   την αύξηση της απασχόλησης και την οικονομική αναζωογόνηση της περιοχής που πλήττεται έντονα από την στασιμότητα και τον απόπληθωρισμό .
Στόχος του υπουργείου Οικονομίας είναι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να είναι έτοιμο και το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), έτσι ώστε να προκηρυχθούν τα τέσσερα από τα οκτώ καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου: – γενική επιχειρηματικότητα,
– ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού,
– νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
– επενδύσεις μείζονος μεγέθους.

*Ο Κίμωνας Αποστολόπουλος είναι οικονομολόγος, πρώην Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς