Ξεκινά η δημοπράτηση του έργου για το νερό στο Αιτωλικό

Με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δίδεται το πράσινο φως γα τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση ποιότητας νερού υδροδότησης του Αιτωλικού».

Η έγκριση των τευχών δημοπράτησης από την παραπάνω Υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στον τελικό δικαιούχο (ΔΕΥΑ Μεσολογγίου) να ξεκινήσει άμεσα την διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος μετά από τη σχετική εξέλιξη, εξέφρασε την ικανοποίηση του στη προσπάθεια που καταβάλλεται προκειμένου να δοθεί λύση στο σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα των κατοίκων του Αιτωλικού.