Ξέρετε ότι οι απόγονοι του Αβραάμ είναι…;

Οι Σαρακηνοί είναι απόγονοι του Αβραάμ με τη Σάρα και οι Αγαρηνοί του Αβραάμ με την Αγάρ.