Μετατρέποντας το κράτος δικαίου σε ρυθμισμένη ανομία (+βίντεο)

Του Παναγιώτη Καρκατσούλη*

Στη δεκαετία ’30 κάποιοι σπουδαίοι θεωρητικοί του δικαίου στη Γερμανία παρατηρούσαν την βαθμιαία διολίσθηση του δικαίου από εργαλείο νομιμοποίησης της κρατικής εξουσίας σε εργαλείο δημιουργίας ταξικών ανισοτήτων και κοινωνικών εντάσεων. Ο τρόπος που χρησιμοποιούσαν οι αυταρχικές κυβερνήσεις της περιόδου εκείνης ήταν η υπερ-παραγωγή κανόνων που δεν ρύθμιζαν την διάθεση των εννόμων/δημοσίων αγαθών με όρους ισότητας και αξιότητας αλλά μέσω της δημιουργίας διαιρετικών τομών με σκοπό να προσεταιριστούν την εύνοια συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων («εκνομίκευση»). Η εκνομίκευση πολιτικοποιούσε κοινωνικές διαφορές και προβλήματα που τα ίδια τα κοινωνικά συστήματα θα μπορούσαν να λύσουν διαφορετικά.

Λίγα χρόνια μετά από τις επισημάνσεις για το πρόβλημα που δημιουργούσε η εκνομίκευση, ο ναζισμός απογείωσε την επικίνδυνη εκείνη πρακτική. Το κοινοβούλιο που εξακολουθούσε, τύποις, να υπάρχει- μετετράπη σε μηχανή παραγωγής ανομίας: Συλληβδην καταπατήσεις του κράτους δικαίου με παράνομους νόμους, διαρκής βιασμός του Συντάγματος, περιφρόνηση των αποφάσεων των ανωτάτων δικαστηρίων. Η διαφθορά απογειώθηκε, η ανομία έγινε καθεστώς.

Στην Ελλάδα του 2017 στις προσπάθειες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να δημιουργήσουν, αντίστοιχα, ένα αυταρχικό καθεστώς αντιστέκονται, πρώτα απ’ όλα, τα δικαστήρια, πολλοί πολίτες που γρηγορούν και πολιτικά κόμματα που υπεραμύνονται, σε δύσκολες συνθήκες, του Συντάγματος και της Δημοκρατίας. Ο εκφασισμός της κοινωνίας μέσω παράνομων νόμων και μεθοδεύσεων δεν θα περάσει!

*Ο Παναγιώτης Καρκατσούλης είναι Πρόεδρος του Π2 Ινστιτούτου του Ποταμιού και πρώην βουλευτής με Το Ποτάμι