Κύπρος 1928: Ένας σπάνιος θησαυρός φωτογραφιών στην οθόνη μας

57 σπάνιες φωτογραφίες του National Geographic από την Κύπρο του 1928

nt1928 (1) nt1928_2 nt1928_3 nt1928_4(1) nt1928_5 nt1928_6 nt1928_7 nt1928_8 nt1928_9 nt1928_10 nt1928_11 (1) nt1928_11 nt1928_14 nt1928_15 nt1928_16 nt1928_17 nt1928_18 nt1928_19 nt1928_20 nt1928_21 nt1928_23 (1) nt1928_23 nt1928_24 nt1928_25 nt1928_26 nt1928_27 nt1928_29 nt1928_30 nt1928_31 nt1928_32 (1) nt1928_32 nt1928_33 nt1928_34 nt1928_35 nt1928_36 nt1928_37 nt1928_38 nt1928_39 nt1928_40 nt1928_41 nt1928_42 nt1928_43 nt1928_44 nt1928_45 nt1928_46 nt1928_48 nt1928_49 nt1928_50 nt1928_51 nt1928_52 nt1928_53 nt1928_55 nt1928_56 nt1928_57 nt1928_58