Θεόδωρος Παπαθεοδώρου: «Επιτακτική ανάγκη κατάργησης του Ειδικού Τέλους Επιτηδεύματος σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων του Δήμου Αιγιαλείας»

Πολλές Κοινότητες, με το νόμο 1622/14-7-1986,είχαν το δικαίωμα να συνενωθούν οικειοθελώς. Οι κοινότητες Ποροβίτσας,  Συλιβαίνης, Κραθίου, Ακράτας του νομού Αχαΐας συνενώθηκαν οικειοθελώς για να δημιουργήσουν το Δήμο Ακράτας. Με το νόμο 2539/4-12-1997 «Σχέδιο Καποδίστριας» καταργήθηκε  ο Δήμος και με το άρθρο 6 του νόμου δημιουργήθηκε ο νέος Δήμος Ακράτας. Στη συνέχεια ο Δήμος καταργήθηκε εκ νέου με το νόμο 3852/7-6-2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» και δημιουργήθηκε ο σημερινός δήμος Αιγιαλείας.

Με το νόμο 3986/1-7-2011 για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, παράγραφος 3 του άρθρου 31, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν την δραστηριότητα τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακοσίων κατοίκων (500) και σε νησιά κάτω  από τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους (3100). Με την απόφαση ΠΟΛ. 1167/2.8.2011 (άρθρο 3 παρ.3) ορίστηκε για την εξαίρεση επιβολής του τέλους επιτηδεύματος, στο κριτήριο που αφορά τον προσδιορισμό του πληθυσμού, να λαμβάνονται υπόψη τα χωριά και τα νησιά, όπως προβλέπονται πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 2539/97 (ΦΕΚ 244Α)   «Σχέδιο Καποδίστριας». επιβαρύνοντας έτσι  στην ουσία τις κοινότητες που οικιοθελώς συνενώθηκαν με το νόμο 1622/14-7-1986.

Στη συνέχεια η ερμηνεία της ΠΟΛ. 1149/20-6-2013 για την εξαίρεση επιβολής τέλους επιτηδεύματος (παρ. 3)  αναφέρει ότι«θα ληφθεί υπόψη ο πληθυσμός των χωριών τα οποία αποτελούσαν, πριν από την εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας» (ν. 2539/1997), αυτοτελή νομικά πρόσωπα, δηλαδή κοινότητες. Συνεπώς αν κάποιο χωριό δεν αποτελούσε, κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, από μόνο του κοινότητα και άνηκε διοικητικά σε άλλη κοινότητα ή σε κάποιο δήμο, λαμβάνεται υπόψη για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, ο πληθυσμός της κοινότητας (ή αντίστοιχα του δήμου) που υπαγόταν».

Αυτό έχει ως συνέπεια σε δύο όμορα χωριά (πρώην κοινότητες), όπως είναι η Ποροβίτσα του νομού Αχαΐας  που με το νόμο 1622/14-7-1986 συνενώθηκε οικειοθελώς, για να δημιουργηθεί ο τότε Δήμος Ακράτας, και το τοπικό διαμέρισμα (πρώην κοινότητα) Καλαμιάς, που ενσωματώθηκε στο δήμο Ακράτας με το «Σχέδιο Καποδίστριας» ν. 2539/4-12-1997, και τα δύο κάτω από πεντακοσίους κατοίκους, να εφαρμόζεται στο πρώτο το τέλος επιτηδεύματος και στο δεύτερο όχι.Αυτό δημιουργείμεγάλο πρόβλημα στις επιχειρήσεις, προκαλώντας στην πραγματικότητα ανισότητα μεταχείρισης, λόγω της εγγενούς αντίφασης των ρυθμίσεων.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

  1. Προτίθεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, ώστε να διορθωθούν οι ανισότητες της καταβολής του τέλους επιτηδεύματος στα χωριά του δήμου Αιγιαλείας, που συνενώθηκαν οικειοθελώς πριν την εφαρμογή του ν. 2539/4-12-1997 «Σχέδιο Καποδίστριας» και διαθέτουν πληθυσμό κάτω από πεντακόσιους κατοίκους (500);
  2. Προτίθεται να προβεί στην διόρθωση -προσαρμογή της απόφασης ΠΟΛ. 1167/2-8-11 και της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ. 1149/20-6-2013, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα  το δικαίωμα των χωριών (πρώην κοινοτήτων) με πληθυσμό κάτω των πεντακοσίων  κατοίκων (500) – όπως φαίνεται στην τελευταία απογραφή – να απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος, όπως είναι το χωριό Ποροβίτσα του νομού Αχαΐας;