Επιστολή επιμελητηρίου Αχαΐας στον Γ. Στουρνάρα

Το Επιμελητήριο Αχαϊας απέστειλε σήμερα την ακόλουθη επιστολή προς τον Διοικητή της Τραπεζας της Ελλαδος Γιαννη Στουρναρα:

Κύριε  Διοικητά,

Με την παρούσα αναφερόμαστε στην απόφαση 195/1/29.7.2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2376 Β/2.8.2016, σχετικά με την αναθεώρηση του «Κώδικα Δεοντολογίας» (ν.4224/2013).

Μετά την δημοσίευση, επικρατεί σύγχυση σε πολλά μέλη μας σχετικά με το κεφάλαιο Πρώτο και ειδικά την παράγραφο Α1 που αφορά το Πεδίο εφαρμογής.

Καθώς δεν προκύπτει με σαφήνεια, θεωρούμε πως οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως αναφέρονται στην παρ.2(στ) του άρθρου 60 του νόμου 4307/2014 που αφορά την ρύθμιση των «κόκκινων δανείων».

Στα πλαίσια αυτά, θεωρούμε πως είναι απαραίτητη η έκδοση διευκρινιστικής οδηγίας από την πλευρά σας.

Για επιπλέον πληροφορίες είμαστε στην διάθεσή σας και αναμένουμε τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας