Ελλιπής η στήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Του Τάσου Σταυρογιαννόπουλου

Οι προσλήψεις αναπληρωτών συνεχίζονται από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, ενώ έχει περάσει ήδη η μισή σχολική χρονιά. Αυτό αποτελεί από τη μια τρανή απόδειξη, πως εξακολουθούν να υπάρχουν κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία και από την άλλη αυτοδιάψευση των όσων ισχυρίζεται το Υπουργείο για πληρότητα στη λειτουργία των σχολείων.

Ωστόσο, οι προσλήψεις που γίνονται ακόμα δε φαίνεται να δίνουν οριστική λύση στα προβλήματα των σχολείων και των μαθητών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι πρόσφατες προσλήψεις για παράλληλη στήριξη, όπου στην περιοχή της Αχαΐας προσλήφθηκαν μόλις 5 συνάδελφοι, ενώ το αίτημα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για την κάλυψη των αναγκών ήταν η πρόσληψη 24 συναδέλφων!

Αυτό σημαίνει, πως στον ευαίσθητο τομέα των μαθητών, που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, ή αυτών με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ – εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών, εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά προβλήματα για την κοινωνική ένταξη και την πρόοδο αυτών των μαθητών, καθώς και για τα σχολεία τους.

Η παράλληλη στήριξη, ως ενισχυτικός και ενταξιακός θεσμός της παιδαγωγικής πράξης και της μαθησιακής διαδικασίας θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα για την πολιτεία, για να μπορέσουν να ενισχυθούν οι μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να ανταποκριθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης φοίτησής τους και σε κάθε εκδήλωση σχολικής διαδικασίας.

 Είναι πράγματι λυπηρό, να έχουν παρέλθει τόσοι μήνες από την έναρξη των σχολικών μαθημάτων και ορισμένες οικογένειες να περπατούν καθημερινά το δικό τους Γολγοθά, καθώς και τα σχολεία που τις στηρίζουν να μένουν αβοήθητα. Είναι αδήριτη ανάγκη να γίνουν άμεσα, όσες προσλήψεις εκπαιδευτικών απαιτούνται για την παράλληλη στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.