ΒΙΝΤΕΟ – Το Αντιδραστήριο της ΕΡΤ3 ταξιδεύει αύριο στην Πάτρα και στο «Ανακυκλώνω στην πηγή»

Το Αντιδραστήριο της ΕΡΤ3 ταξιδεύει στην Πάτρα, για να γνωρίσει μια συλλογικότητα που εδώ και 3 χρόνια, διεκδικεί την αποφασιστική συμμετοχή της κοινωνίας στη διαχείριση των απορριμμάτων. Η Κοιν.Σ.Επ. Ανακυκλώνω στην πηγή – Πάτρα – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση προωθεί την επανάχρηση και την ανακύκλωση, με πυρήνα τη γειτονιά, που αυτενεργεί στη σωστή διαλογή, την ανακύκλωση και τη συλλογική διαχείριση του οφέλους που προκύπτει από την επεξεργασία. Στόχος της ομάδας είναι να εμπνεύσει και άλλες γειτονιές σε όλη την Ελλάδα, ώστε να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών και η κοινωνία να μπορεί να επιβάλει αποκεντρωμένους, ήπιας μορφής, τρόπους επεξεργασίας των απορριμμάτων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, την Τετάρτη 18/1, στις 23.00