Από το Χωράφι στο Ράφι – Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά

Κίμωνας Αποστολόπουλος
Του Κίμωνα Αποστολόπουλου*
Ο κλάδος της Αγροδιατροφής μαζί με τον κλάδο της τεχνολογίας είναι οι βασικοί πυλώνες που θα χρησιμοποιήσει η Κυβέρνηση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Σύμφωνα με τον αναπτυξιακό νόμο 4399/22-6-2016 η Εθνική στρατηγική ανάπτυξης πρέπει να προωθεί μεταξύ των άλλων την ισόρροπη ανάπτυξη με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, στην διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς Εθνικής ταυτότητας (branding) και την μεταποίηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων (τυποποίηση και όχι χύμα) και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας.

Το στοίχημα της Ελλάδας για το μέλλον

Η σφοδρή οικονομική κρίση και η πολυετής ύφεση της ελληνικής οικονομίας επιτάχυναν πορεία αποβιομηχάνισης της χώρας με δραματικά αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα, καθώς στα μακροοικονομικά μεγέθη και την απασχόληση.

Σε αυτό το πλαίσιο καθίσταται σήμερα άμεση αναγκαιότητα και εφαρμογή ενός παραγωγικού μοντέλου το οποίο θα συμβάλλει βραχυπρόθεσμα στην ανάσχεση της υφιστάμενης κρίσης και παράλληλα θα δημιουργήσει τους αναγκαίους όρους και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάταξη και την διατηρήσιμη ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας.

Το ελλιπές «κοινωνικό κεφάλαιο» που χαρακτηρίζει κάθε πεδίο της ελληνικής κοινωνικής και οικονομικής ζωής δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο τον τομέα της αγροδιατροφής, αφήνοντας αναξιοποίητο ένα ευρύ πεδίο δυνητικών αναπτυξιακών ευκαιριών.

Ο αγροδιατροφικός τομέας οφείλει να κεφαλαιοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, συνδέοντας τα προϊόντα με την Μεσογειακή διατροφή και «χτίζοντας» (brand name) με κέντρο την ελληνική Δίαιτα, η οποία συνίσταται σε πλούσια διατροφή με ποιοτικά και γευστικά προϊόντα με έμφαση στην βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

*Ο Κίμωνας Αποστολόπουλος είναι οικονομολόγος, πρώην Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς