Αντιδράσεις για την πεζοδρόμηση της Μαιζώνος | «Όχι» λένε οι επαγγελματοβιοτέχνες

Η Διοίκηση της ΟΕΒΕΣΝΑ απέστειλε την παρακάτω επιστολή στο Δήμαρχο Πατρέων κ. Κων/νο Πελετίδη καθώς και στον Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Π.Στάμο
Κύριε Δήμαρχε
Κύριε Αντιδήμαρχε με την παρούσα επιστολή θέλουμε να διατυπώσουμε τη θέση μας όπως αυτή καταγράφηκε και ως απόφαση στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΕΒΕΣΝΑ στις 21/12/2016, και αφορά στο σχεδιασμό της Δημοτικής αρχής για παρεμβάσεις-συγκοινωνιακές ρυθμίσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης και ειδικότερα την πεζοδρόμηση της οδού Μαιζώνος.
Σύμφωνα λοιπόν με το σχεδιασμό αυτό η πλήρης πεζοδρόμηση του κεντρικότερου δρόμου της πόλης, θα δρομολογηθεί αμέσως μετά την πλήρη διάνοιξη της Κανακάρη. Με την ολοκλήρωση της διάνοιξης της Κανακάρη, ο προγραμματισμός προβλέπει ότι η Κορίνθου αντιδρομείται και εν συνεχεία η Μαιζώνος πεζοδρομείται.
Με έκπληξη διαπιστώσαμε υπαναχώρηση της δημοτικής αρχής από την αρχική πρόταση και πρόθεσή της για μετατροπή της οδού Μαιζώνος σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα μπορούσαν να μεγαλώσουν τα πεζοδρόμια και στη λωρίδα που θα δημιουργηθεί στη μέση να επιτρέπεται η κυκλοφορία λεωφορείων, ταξί, φορτηγών φορτοεκφόρτωσης και βεβαίως οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (ασθενοφόρων, πυροσβεστικών κλπ.)
Η παραπάνω πρόταση, η οποία αποτελεί και θέση μας, θα είναι λειτουργική, αφού όταν ολοκληρωθούν οι αντιδρομήσεις σε Κανακάρη και Κορίνθου η απαίτηση για κυκλοφορία των Ι.Χ. στην Μαιζώνος θα είναι μικρότερη ενώ για τους υπόλοιπους μεταφορείς( λεωφορεία, ταξί, φορτηγά φορτοεκφόρτωσης, οχήματα εκτάκτου ανάγκης) θα αποτελέσει μεγάλη εξυπηρέτηση χωρίς κυκλοφοριακή επιβάρυνση.
Παράδειγμα που θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη και να αποτελέσει υπόδειγμα είναι αντίστοιχες περιπτώσεις ήπιων παρεμβάσεων και ευρύτερων πεζοδρομήσεων σε μεγάλες πόλεις όπως στους εμπορικούς δρόμους και ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όπου υπάρχουν παράλληλα με την πεζοδρόμηση και οι ενδιάμεσες λωρίδες κυκλοφορίας για τις παραπάνω κατηγορίες οχημάτων, ένα σύστημα το οποίο όπως φαίνεται είναι λειτουργικό και έχει αποδώσει.
Σε διαφορετική περίπτωση της πλήρους πεζοδρόμησης της οδού Μαιζώνος θεωρούμε ότι θα αποκοπεί και θα απομονωθεί μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης από τον υπόλοιπο αστικό οικιστικό ιστό, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν προνομιούχες περιοχές επαγγελματικής-επιχειρηματικής-εμπορικής δραστηριότητας.
Η παραπάνω πρόταση περιλαμβάνεται και στην ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και επικαιροποιημένη μελέτη του γραφείου Δοξιάδη για τις ρυθμίσεις-πεζοδρομήσεις στο κέντρο της Πάτρας, μια μελέτη που συμπεριλαμβάνει στο σχεδιασμό της και προτάσεις- λύσεις συνδυάζοντας πάντα την ομαλή και λειτουργική σύνδεση μεταξύ κέντρου και συνοικιών. Δυστυχώς η μελέτη αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη από το Δήμο στις επιχειρούμενες αλλαγές και πεζοδρομήσεις.
Εμείς θα επιμείνουμε στη θέση μας για ήπια παρέμβαση-μερική πεζοδρόμηση, η οποία θεωρούμε ότι και λύση θα δώσει στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που επικρατεί στο κέντρο της πόλης, αλλά και τα μέγιστα θα εξυπηρετήσει τους κατοίκους, επισκέπτες αλλά και την αγορά, εξασφαλίζοντας έτσι την ισομερή ανάπτυξη όλων των περιοχών της πόλης.
Πεποίθησή μας είναι ότι δεν θα πρέπει να παίρνονται με προχειρότητα και κάτω από πιέσεις διαφόρων ομάδων πολιτών και επιχειρηματιών, τέτοιες σοβαρές αποφάσεις που αφορούν μεγάλες παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, αλλά να εξετάζεται το γενικότερο πλαίσιο ομαλής λειτουργίας της πόλης και της αγοράς και με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση των κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την πραγματοποίηση ευρείας σύσκεψης, στην οποία θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους να καταθέσουμε συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις και όχι απλά ευχολόγια και προθέσεις.
Εν αναμονή ενεργειών σας.