Αντίδραση της ΚΤΥΠ Α.Ε στις αναφορές της Διοίκησης για το επταώροφο του «Αγ. Ανδρέας»

Απάντηση στον διοικητή του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» και στον υποδιοικητή της 6ης ΥΠΕ, οι οποίοι αποδίδουν ευθύνες στην εταιρεία για καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών του επταώροφου κτιρίου, δίνει μέσω ανακοίνωσης η ΚΤΥΠ Α.Ε.
Η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ [ΚτΥπ ΑΕ] είναι ο ενιαίος κατασκευαστικός φορέας του ελληνικού κράτους, για όλες τις δημόσιες κτιριακές υποδομές.

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αναφορικά με δημοσιεύματα και δηλώσεις σχετικά με το έργο αναβάθμισης του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» που κάνουν λόγο για «δήθεν ολοκλήρωση του» και για «αποχώρηση του εργολάβου από τις 20 Δεκεμβρίου 2016», αποδίδοντας ευθύνες στην ΚΤΥΠ Α.Ε. για καθυστέρηση παράδοσης του έργου προς χρήση στους πολίτες, θεωρούμε απαραίτητο να ενημερώσουμε για τα εξής:

 

Το έργο «Αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» και Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατρικού, Ξενοδοχειακού και Λοιπού Εξοπλισμού», βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και ο ανάδοχος του έργου δεν έχει αποχωρήσει.
Αυτή τη στιγμή γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το έργο να παραδοθεί στους πολίτες.
Η διοίκηση της ΚΤΥΠ Α.Ε. αντιλαμβάνεται πλήρως την σπουδαιότητα απόδοσης στους πολίτες, έργων όπως αυτό του ΓΝ Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».
Όμως απαιτούνται διαδικασίες χρηστής διαχείρισης των έργων που δεν μπορούν να μην ακολουθηθούν, πόσω μάλλον για ένα έργο σαν κι αυτό το οποίο είναι ενταγμένο στο πλαίσιο του ΣΕΣ 2014-2020 (ΕΣΠΑ).
Μάλιστα, η εμπειρία δείχνει ότι όσες φορές παρακάμφθηκαν οι εν λόγω διαδικασίες στο παρελθόν, ο ζημιωμένος ήταν πάντα ο τελικός χρήστης, δηλαδή οι πολίτες.
Εξάλλου, η διοίκηση της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου έχει ανταποκριθεί άμεσα σε όλα τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί (και) από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, με στόχο να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις.
Υπό αυτό το πλαίσιο, προκαλούν εύλογη απορία οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις τόσο του Διοικητή του Νοσοκομείου όσο και του Υποδιοικητή της 6ης ΥΠΕ, οι οποίοι αποδίδουν ευθύνες στην εταιρεία για δήθεν καθυστερήσεις.
Ιδιαίτερα για την αναφορά του Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Θ. Σερεμέτη ότι δεν έχει «τις λίστες των ιατρικών μηχανημάτων επακριβώς συμπληρωμένες», η ΚΤΥΠ Α.Ε. ενημερώνει και για αυτό, ότι έχει διαθέσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα όλους τους σειριακούς αριθμούς των ιατρικών μηχανημάτων. Μάλιστα την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου προέβη, παρότι δεν είθισται, σε εκ νέου αναλυτική παράδοση των σειριακών αριθμών του ιατρικού εξοπλισμού ανά χώρο του κτιρίου, ικανοποιώντας και αυτό το αίτημα της Διοίκησης του Νοσοκομείου.
Η διοίκηση της ΚΤΥΠ Α.Ε. δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε άσκοπες αντιπαραθέσεις επικοινωνιακού τύπου, κατανοεί την αγωνία των πολιτών της Πάτρας και της Αχαΐας και εργάζεται, σύμφωνα και με τις πάγιες κατευθύνσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου σε λίγες ημέρες το νέο αναβαθμισμένο Γ.Ν. «Ο Άγιος Ανδρέας» να είναι στην διάθεση τους.